PONTES je sieť advokátskych kancelárií založená na dlhodobej spolupráci a dobrých výsledkoch.

Zakladajúci partneri advokátskych kancelárií siete PONTES majú dlhoročné skúsenosti s prácou v medzinárodných advokátskych kanceláriách, v ktorých sa podieľali na transakciách určujúcich dnešnú podobu hospodárstva v regióne strednej a východnej Európy. Našim klientom preto ponúkame kombináciu profesionality, odbornosti a lojality, spojenú s detailnou znalosťou regiónu.

PONTES čerpá z hlbokých vedomostí získaných na základe medzinárodnej spolupráce. PONTES je skupina viac ako 90 profesionálov, ktorí prinášajú špičkové právne služby. Máme rozsiahle skúsenosti v oblastiach práva obchodných spoločností, M&A, bankovníctva a projektového financovania, práva nehnuteľností, zastupovania v sporoch, pracovného práva, energetiky, ako aj poisťovníctva a kapitálových trhov.

  

logo-pontes
mapa_03

Pontes Česká republika Pontes Rakúsko Pontes Maďarsko Pontes Rumunsko Pontes Bulharsko Pontes Bulharsko