• komplexné korporátne, obchodno-právne a pracovnoprávne poradenstvo nadnárodnej korporácii

 • poradenstvo v oblasti prenájmu a prevodov nehnuteľného majetku
 • sporová agenda
 • poradenstvo v oblasti energetiky
 • poradenstvo v oblasti prepravy zásielok

Profesionálne skúsenosti:

 • 2011 – Majerník & Miháliková, Partner
 • 2009 – 2011 ARS IURIS Slovakia, Advokát
 • 2000 – 2009 Havlát & Partners, Advokát
 • 1994 – 2000 Havlát & Partners, Advokátsky koncipient

Vzdelanie:

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (2001-2004) – JUDr.; špecializácia občianske právo procesné a ústavné právo
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (1992-1998) – Mgr.
 • Université Libre de Bruxelles (1997) – študijný program zameraný na medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo a ľudské práva

Profesijné funkcie:

 • Advokát – Slovenská advokátska komora