• poradenstvo start-up firmám
 • transakčné poradenstvo pri fúziách a akvizíciách najmä v oblasti energetiky, prepravy a poisťovníctva
 • poradenstvo pri výstavbe, prevádzke a financovaní obchodného komplexu
 • poradenstvo konzorciu bánk pri výstavbe rýchlostnej cesty R1

Profesionálne skúsenosti:

 • 2011 – Majerník & Miháliková, Partner
 • 2005 – 2011 ARS IURIS Slovakia, Partner
 • 2002 – 2004 Linklaters Bratislava, Advokátka
 • 2001 – Linklaters Londýn (kapitálové trhy, bankovníctvo)
 • 2000 – 2002 Linklaters Bratislava, Advokátska koncipientka

Vzdelanie:

 • King’s College London (2004 – 2005) – titul LLM (Master of Laws) – s vyznamenaním; špecializácia právo obchodných spoločností, konkurzné právo, M&A, právo medzinárodných financií a ústavné a inštitucionálne právo EÚ
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (2000-2001) – JUDr.; špecializácia obchodné právo a medzinárodné právo súkromné
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (1993-1998) – Mgr.

Profesijné funkcie

 • Advokátka – Slovenská advokátska komora
 • Solicitor (England & Wales)

Katarína Miháliková vedie korporátne oddelenie a jej meno je na trhu všeobecne uznávané. “Je veľmi vnímavá a výborne sa s ňou spolupracuje. Preberie iniciatívu vždy keď je to potrebné a berie ohľad aj na širšie komerčné aspekty.” S cennými skúsenosťami v oblasti technológií, nehnuteľností a energetického priemyslu je uznávaná pre svoje “rýchle myslenie, precízne formulovanie právneho textu, vynikajúce vyjednávacie schopnosti a veľmi dobrý úsudok o charaktere.”

Chambers EUROPE 2018