Máme radi krajinu, v ktorej žijeme. Sme kritickí k jej súčasnej podobe a snažíme sa svojim dielom prispieť k jej zlepšeniu.

hovoríme nie korupcii

Veríme, že spoločnosť sa dá zlepšiť len tvrdou prácou a férovým konaním. Preto sami dodržiavame pravidlá, ktoré férovosť v obchodných vzťahoch chránia. Vyhýbame sa akýmkoľvek kontaktom s nejasnými a netransparentnými obchodnými praktikami. Našim cieľom je prispieť k zmene spoločenských štandardov tak, aby bolo transparentné a férové konanie odmeňované a považované za pravidlo, nie za výnimku.

podporujeme začínajúcich podnikateľov

Veríme, že budúcnosť tejto krajiny leží v inovatívnom podnikaní s vysoko pridanou hodnotou. Preto podporujeme talentovaných ľudí tým, že sa formou verejných prednášok delíme o naše know-how a začínajúcim podnikateľom poskytujeme na mieru šité balíčky služieb v čase, keď flexibilný prístup najviac potrebujú. Rovnako sa podieľame na iniciatívach, ktoré sa snažia o vytvorenie právneho prostredia priateľskejšieho pre začínajúce a rýchlo rastúce spoločnosti. Investovať do budúcnosti má zmysel.

snažíme sa pričiniť o zmenu

Dobrovoľne sa zúčastňujeme podujatí organizovaných tretím sektorom a snažíme sa prispieť ku kultivácií verejnej diskusie a prichádzať s riešeniami problematických otázok fungovania spravodlivosti na Slovensku.