Klientom poskytujeme poradenstvo v týchto oblastiach:

 • právo obchodných spoločností a zmluvné právo
 • start-up / venture capital
 • právo nehnuteľností a developerské projekty
 • akvizície a fúzie
 • bankovníctvo a projektové financovanie
 • energetika
 • poisťovníctvo
 • PPP
 • pracovné právo
 • súdne spory / arbitráže
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • verejné obstarávanie